Aktuality

Školní rok 2020/2021

2. pololetí 2020/2021

Vážení studenti,

harmonogram konzultací pro druhé pololetí školního roku 2020/21 najdete v sekci TERMÍNY a rozvrh hledejte v sekci ROZVRH HODIN. Podle aktuální situace proběhnou konzultace prezenčně ve škole nebo distančně bez Vaší přítomnosti ve škole. V případě distančních konzultací Vám vyučující prostřednictvím studijní podpory pošlou materiály a práci na konkrétní hodinu nebo Vás mohou pozvat na on-line hodinu. Prosíme, sledujte pozorně studijní podporu a sekci ROZVRH HODIN.

Maturitní zkoušky – jaro 2021

rozpis maturitních zkoušek je uveden v rozpisu termínů pro 2. pololetí.

Ing. Marie Markvartová, ředitelka školy

v Praze dne 21. 2. 2021

Přijímací zkoušky pro školní rok 2021/2022

Dle Opatření obecné povahy, článku IV ze dne 5. 1. 2021 ředitelka školy rozhodla o nekonání školních přijímacích zkoušek. Jediným kritériem pro přijetí je úspěšné absolvování přijímacího pohovoru, který je zaměřen na všeobecné studijní předpoklady a zájem o studium.

Ing. Marie Markvartová, ředitelka školy

v Praze dne 8. 3. 2021